Inspektor nadzoru - Remont korytarza i sali konferencynej oraz wymiana parkietu w zabytkowym budynku administracji publicznej.