Kierownik budowy - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz rozbiórką budynków istniejących.